Kérdése van? Hívjon minket! +36703987061

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

 

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.csapszerelveny.hu weboldalon található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 
A Szolgáltatást minden jogképes természetes (fogyasztó) és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Webáruház szolgáltatásait jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezők jogosultak igénybe venni, Magyarország területén amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre.

A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött elektronikusszerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Kereskedő azt nem iktatja és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

 

1.2 Elérhetőségek:

LOGIMEX COM KFT. Vevőszolgálati telefonszám: +36 70 3987061

            HU-6775,KISZOMBOR , Kiss Menyhért u 18

            www.csapszerelveny.hu

            info@csapszerelveny.hu

            logimexaruhaz@gmail.com

1.3 Regisztráció

A regisztráció nem kötelező, a főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

A Kereskedőt a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

1.4 Megrendelés

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk!  Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

1.5 A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Kereskedő a Megrendelőtől csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Kereskedőt a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Megrendelő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kereskedő a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Kereskedő ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

 

A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Kereskedő a Megrendelőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolás után a megrendelést követő 1-7 munkanapon belül megrendelés során jelzett szállítási címre házhoz szállítja, saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha a várható szállítási időpont meghaladja a 7 napot a termék megrendelésének beérkezése után telefonon vagy e-mailen tájékoztatjuk erről. Ha a későbbi szállítási idő nem megfelelő akkor a megrendelést módosítjuk vagy töröljük. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Kereskedőt nem kötelezik. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. A fuvardíjat a Megrendelő viseli.

A csomag átvételével a Vevő megszerzi az áruk tulajdonjogát és a termék felszerelésével ill. használatával kapcsolatos összes kockázatot. 

Alapvető rendelkezések


2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2017. augusztus 1. napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
(tiz) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált
felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció / vásárlás

3.1. A Felhasználó a csapszerelveny.hu weboldalon történő regisztrációjával/vásárlásával hozzájárul az adatai kezeléséhez, valamint megismerte és elfogadja a weboldalon található jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót (https://csapszerelveny.hu/shop_help.php)

3.2. A Felhasználó köteles a regisztráció/vásárlás során a valós adatait közölni, amennyiben a megadott adatok mégis valótlan lenne, vagy más személyhez köthetőek az adatok, úgy a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató minden nemű felelősségét kizárja, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást.

3.3. A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, valamint egyéb felmerülő problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

3.4. Ha a Felhasználó elfelejti jelszavát, vagy illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, amennyiben a Szolgáltatónak nem felróható okokból történik, úgy a Szolgáltatót nem terheli felelősség az ebből származó károkért.

A honlapon folytatott tevékenység

 

4.1. A webshop-ban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők, vásárolhatóak meg. A termékre vonatkozó megjelenített árak magyar Forintban (HUF-ban) értendők és minden esetben tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁT. A postaköltséget, házhoz szállítási díjat, azonban nem tartalmazzák. A Felhasználó győződjön meg a saját érdekében a számára legalkalmasabb fizetési és szállítási lehetőségekről, amiket a Szolgáltató felajánl. A csomagolásra külön nem számol fel díjat a Szolgáltató.

4.2. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíj köteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

4.3. A webshopban a termék adatlapján a termékről részletes leírás és hozzátartozó kép is tartozik. Ezek a fotók eltérhetnek a valóságtól, csak illusztrációként szolgálnak. A Szolgáltató nem vállal felelőséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbség miatt.

4.4. Az AKCIÓS termékekkel kapcsolatban a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználót az akció pontos részleteiről (időtartam, darab egységhez kötött-e, kifutótermék, stb.).

4.5. Amennyiben hibás ár kerülne a webshop felületére a Szolgáltató minden gondossága ellenére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.6. Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A rendelés folyamata, fizetési módok, szállítási költségek

 

5.1. A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, majd a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. A kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosaram” ikonra kattintva. Amennyiben további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint. Végül a Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.2. Fizetési módok

 Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a díjbekérő e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Bankszámla szám: OTP Bank 11735074-21111741

 Online bankkártyával:a Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni, a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Szolgáltató nem felel a Felhasználónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Felhasználó által választott fizetési módtól vagy a Felhasználó kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Felhasználó felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

5.3. Szállítási költség

A Felhasználó a részletes szállítási lehetőségekről az alábbi linken tud tájékozódni:

https://csapszerelveny.hu/shop_contact.php

5.4. Amennyiben a webáruházban bármilyen nemű hiba lép fel egy termékkel kapcsolatban (ár, hiányosság, stb…) fenntartja a Szolgáltató a jogot a korrekcióra. A hiba helyreállítását követően azonnal tájékoztatja a Felhasználót a helyes adatokról, aki ezt követően megerősítheti a vásárlási szándékát illetve elállhat attól.

5.5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.6. A számlát a Szolgáltató elsősorban papír alapon csatolja a Termékhez és így továbbítja a Felhasználó részére.

5.7. A Felhasználó köteles a számlázáshoz felhasznált személyes adatait napra készen tartani a regisztrált fiókjában, valamint szintén köteles minden egyes rendelés esetében a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.

5.8.A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, (illetve egyéb kézbesítési lehetőségek esetében is a legelső művelet a csomag épségének ellenőrzése) és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

5.9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár

5.10. A Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.11. Amennyiben a Felhasználó

            Átutalással fizet: az automatikus visszaigazoló e-mail után egy következő e-mail-t kap a Szolgáltatótól, melyben egy díjbekérőt talál. Ebben minden részlet megtalálható, amely a megrendelt áruval (beazonosító kód, megnevezés, érték) és a szállítás részleteivel kapcsolatos (szállítási költség, kiválasztott szállítási lehetőség). Valamint tartalmazza a Szolgáltató bankszámlaszámát. Felhasználónak 3 munkanap áll rendelkezésére a díjbekérőn feltüntetett összeget a Szolgáltató bankszámlaszámára átutalni, ellenkező esetben a szerződés semmisnek minősül.

            Kártyás fizetéssel (Barion) fizet: az automatikus visszaigazolást kap

            Utánvéttel fizet: az automatikus visszaigazoló e-mail és a csomagolást követően egy újabb e-mail-ben tájékoztatja a Szolgáltató a Felhasználót, az általa kiválasztott szállítási módon, valamint az általa megadott szállítási címre történő kézbesítés várható időpontjáról.

 

5.12. A megrendelések fogadása, feldolgozása

5.13. A megrendeléseket a Felhasználó a nap bármely szakában leadhatja és az automatikus visszajelzés megérkezik a Felhasználó számára. A Szolgáltató a megrendelések feldolgozását nyitvatartási időben teszi, az ezen túl érkező megrendelések a következő napon kerülnek feldolgozásra. A feldolgozást minden esetben elektronikus úton jelzik a Felhasználó számára.

5.14. A teljesítési határidő általánosan, abban az esetben, ha a termék azonnal megvásárolható (tehát raktáron van) a visszajelzéstől számított 14 nap. Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató egyéb, más teljesítési határidőben egyeznek meg (a termék nincs raktáron, de a Felhasználó jelzi a vásárlási szándékát a Szolgáltató felé, és szándékában áll több időt is várni az adott termékre), és azt mind két fél elfogadja, úgy a határidő ennél több is lehet, amelyet a Szolgáltató minden esetben jelez a Felhasználónak. A Szolgáltató késedelem nélkül, legkésőbb a jogszabályban megengedett 30 napon belül a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja a terméket, de ettől közös megegyezéssel eltérhetnek.

5.15. A vásárlási szándék adásvételi szerződéssé válik, ami alapján a Felhasználó köteles a vételár megfizetésére és a termék átvételére, ugyanekkor a Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására.

5.16. Póthatáridő: a Szolgáltató késedelme esetén:

- A Felhasználó jogosult kitűzni egy póthatáridőt. Amennyiben a Szolgáltató ez idő alatt sem teljesíti az általa vállaltakat, úgy a Felhasználó elállhat a vásárlástól.

- A Felhasználó jogosult a póthatáridő kitűzése nélkül is elállni, ha:

            1., A Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta, vagy

            2., A Szolgáltató és a Felhasználó megállapodása szerint a meghatározott időben kellett volna teljesíteni.

 

Át nem vett csomag/ok esetén a szállítási díj, beleértve az oda és a visszakézbesítés költségét is a megrendelőt terheli.
Tájékoztatjuk, hogy az ily módon esetlegesen át nem vett megrendeléssel Ön a 45/2014. (II.26.) Kor. rendelet alapján létrejött, a távollévők közötti szerződést megszegi, ami által webáruházunknak kára keletkezik, melynek megtérítése jogos követelésünk.
A meghiúsult kézbesítésből keletkező szállítási díj összegét folyószámlánkra tudja utalni, általunk kiállított számla alapján.

Elállási jog

 

6.1. Az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó (Felhasználó) és a Vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

6.2. Az elállási jog a Felhasználónak a termék átvétel napjától (lehet a Felhasználó és/ vagy egy általa meghatalmazott harmadik fél esetén) 14 naptári napig áll fenn. Ebben az esetben a Felhasználót terheli a termék visszaküldési költsége, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését (a Szolgáltató továbbá nem köteles egyéb költséget megtéríteni a Felhasználónak, ami a Felhasználó döntéséből többlet költséget jelent számára).

6.3. A Felhasználót az előző pontban említett visszaküldési költségen felül egyéb költség nem terheli, de a Szolgáltatónak jogában áll követelni a Felhasználótól a nem rendeltetés szerinti használatból eredő anyagi kár megtérítését.

6.4. Nem illeti meg a Felhasználót az elállási jog, abban az esetben, ha nem előre gyártott termékről beszélünk, amit a Felhasználó egyéni kérésére, utasításai alapján állítottak elő, vagy amit egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

6.5. Egyéb kivételek: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

„14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogok alóli kivételek”

6.6. A Szolgáltató a visszaérkezett termék, vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által kifizetett összeget a Felhasználó részére, ha másként nem rendelkezik, akkor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal.

6.7. A Felhasználó, hogy betartsa a határidőt, az elállási nyilatkozatát, illetve a Szolgáltatótól vásárolt termék visszaküldését a 14 napon belül megteszi.

6.8. A Felhasználó felelősségre vonható az árukban bekövetkező értékcsökkenésért abban az esetben, ha az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének

6.9. Több termék vásárlása esetén, ha a termékek nem egy időben érkeznek meg a Felhasználó részére, abban az esetben az utoljára kézhez vett termék kézhezvételétől számított 14 napon belül élhet a Felhasználó az elállás jogával.

FIGYELEM!

Egy webáruházon keresztül (távollévők között kötött, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés) értékesített WC ülőke esetén – annak kicsomagolása, felpróbálása, felszerelése, használata után (ha a termék hozzáér a WC csészéhez) – nincsen elállási joga a fogyasztónak, avagy az ilyen termékek kicsomagolása, kipróbálása esetén kizárt a fogyasztó elállási joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján, hiszen az higiéniai terméknek minősül.

 

Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

 

7.1. Hibás teljesítés: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/146

„Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó (a Felhasználó) és vállalkozás ( a Szolgáltató) közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó (a Felhasználó) hátrányára tér el. Az új Ptk. is ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a fogyasztó (a Felhasználó) által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éven belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást (a Szolgáltatót) terheli.

7.2. Kellékszavatosság http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/146

A Szolgáltató a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi szerződésekben a Szolgáltató ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív.

            -A Felhasználó a kellékszavatossági jogával a Szolgáltató hibás teljesítése esetén élhet

            -A Felhasználó a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére. Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben– a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

            - A Felhasználó köteles a hibát jelenteni haladéktalanul a Szolgáltatónak, de legkésőbb 2 hónapon belül a hiba észrevételétől.

            - A Felhasználó a kellékszavatossági joga a szerződéskötéstől az elévülési határidőn belül érvényes.

            - A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató (a webshopot üzemeltető vállalkozás) nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.3. Termékszavatosság http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/146

A Szolgáltató által a Felhasználónak eladott termék hibája esetén a Felhasználó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Közlési és igényérvényesítési határidők

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A Szolgáltató a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított egy évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.4. Jótállás

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (a Szolgáltató) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék a Felhasználó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van:

 • a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és
 • a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha:

            - a hiba oka a teljesítés után keletkezett (a Felhasználó ugyanazon hiba miatt nem érvényesíthet egymással párhuzamosan kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik)

            - jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból, vagy avulásból származnak károk

            - a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek a károk.

A csomag átvételével a Vevő megszerzi az áruk tulajdonjogát és a termék felszerelésével ill. használatával kapcsolatos összes kockázatot.

Ha a Felhasználó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek, valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén2év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebb

ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

3 munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A szavatossági igény esetén történő folyamat

 8. A szavatossági igény esetén történő folyamat, eljárás

8.1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

8.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

8.4. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről köteles jegyzőkönyvet felvenni.

8.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátania.

8.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

8.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

8.9. A Szolgáltató egyéb rendelkezései, szabályai

            A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

            A Szolgáltató és a Felhasználó Szolgáltató a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

            Ha ezen Szabályzat bármely része érvénytelenné, érvényesíthetetlenné, jogtalanná válna az a fennmaradó részek érvényességét, érvényesíthetőségét és jogosságát nem érinti. Ha ugyan ezen Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja a Szolgáltató, az nem jelenti a jogról való lemondását, az minden esetben írásos formában és a jogról való lemondás egyértelmű kijelentés nyilatkozatával történhet. A Szolgáltató szabad döntése, hogy a Szabályzat mikor és melyik lényegi feltételeihez ragaszkodik.

            A Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban szereplő termékek fotóin látható dekorációk nem képezik az adásvételi szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben, illetve a bővebb leírásban feltüntetett termék.

            A Felhasználó valamennyi termékre a beépítési méretet annak beépítése előtt ellenőrizni köteles. Beépítés után mérethibából eredő reklamációt a Szolgáltató nem fogad el szavatossági igényként.

            A Szolgáltató által ajánlott beszerelési tippek:

Beüzemelés előtt a csöveket és a vízvezeték rendszert mossuk át nagy mennyiségű vízzel, hogy a lerakódott szennyeződést eltávolítsuk. A vízvezeték rendszerre szereljen fel szűrőt, vízlágyítót, hogy megelőzze a jövőbeni szennyeződés lerakódását. A meleg víz bekötést csatlakoztassa szemből nézve a baloldalra, a hideg vizes bekötést a jobb oldalra. A csaptelepet, zuhanykabinok vízcsatlakozását, csatlakoztassa a flexi csőhöz. Kézzel csavarja be a flexi csövet, erősen húzza meg, ne használjon hozzá fogót. Kerülje a hegyes, éles eszközöket. A flexi csövet csatlakoztassa a sarokszelephez, melyet fogóval finoman húzzon meg. A beüzemelés után csaptelep esetén csavarja le a perlátort és nyissa meg maximálisan a vízcsapot, majd nyissa meg a főcsapot. Mossa át a terméket, hogy eltávolítsa az esetlegesen benne lerakódott szennyeződést. Csaptelep esetén tekerje vissza a perlátort. Ellenőrizze az összes tömítést a csaptelepen. A beüzemelést csak minősített szakember végezze el!

Panaszkezelés rendje

 

9.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató elérhetőségein (e-mail, levél, telefon) közölheti. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát elküldi a Felhasználónak. (Ennek minden esetben bizonyíthatónak kell lennie.) . Az írásban elküldött, benyújtott panaszt a Szolgáltató kivizsgálja és 30 napon belül szintén írásban megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját megindokolja és alátámasztja állítását. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ is meg kell őriznie a Szolgáltatónak 5 évig és be kell mutatnia az ellenőrző hatóságok kérésére.

9.2. Az elutasított panasszal a Felhasználó a hatósági, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

            A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelemhez. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

            A Felhasználónak lehetősége van a panaszával békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót (a Felhasználót) megillető jogokkal és a fogyasztót (a Felhasználót) terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu

            Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes, jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. Az alábbi linken érhető el: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/

 

Hatályba lépés ideje:2021.01.01.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési szabályzat

 

Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzat a csapszerelveny.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, csapszerelveny hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az adatok kezelését a LOGIMEX COM Kft., 6775 Kiszombor, Kiss Menyhért u. 18. , a továbbiakban adatkezelő végzi.

email:info@csapszerelveny.hu,  telefonsz +36703987061

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a weblapunkl hírlevelének rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.

Fogalmak

 1. évi CXII. törvény 3. § alapján
 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam
Adatkezelési alapelvek

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A csapszerelveny.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: LOGIMEX COM Kft
 • Az adatkezelés megnevezése: csapszerelveny hírlevél előfizetők listája
 • Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, új írások megküldése e-mailen keresztül
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
 • A tényleges adatkezelés helye: 6775,Kiszombor,Kiss Menyhért u 18
 • Az adatkezelés automatizáltsága:kézi
 • Az adatok törlési határideje: A feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet.
 • Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Logimex com Kft.
 • Cím: 6775,Kiszombor,Kiss Menyhért u 18
 • Cégjegyzékszám: 06-09-022639
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbíróság
 • Adószám: 25523247-2-06
 • Telefon: +36703987061
 • Email: info@csapszerelveny.hu
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH

Cookie-k (sütik) használata

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod. További információt angolul az the About Cookies website honlapon találsz.

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát 

GDPR adatkezelési és adatvédelmi rendelet

Adatkezelési tájékoztató

Elfogadás dátuma: 2018-05-25

Adatkezelő

LOGIMEX COM Kft.

Székhely:

6775 Kiszombor, Kiss Menyhért u. 18.

Levelezési cím, panaszkezelés:

6775 Kiszombor, Kiss Menyhért u. 18.

E-mail:

logimexltd@gmail.com

Telefonszám:

+36703987061

Weboldal:

http://www.csapszerelveny.hu

Tárhelyszolgáltató

Név:

UNAS Online Kft.

Levelezési cím:

H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

E-mail cím:

unas@unas.hu

Telefonszám:

+36-99/884-000

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Önhozzájárulása.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csakabban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

 1. Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 1. Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 1. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 1. A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat- megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 1. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

 1. Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik.

Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 1. Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

e-mail cím

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 1. Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai,

amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 1. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése:

UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám:

+36-99/884-000

E-mail cím:

unas@unas.hu

Székhely:

H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 1. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése:

DPD Hungária Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:

1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:

+36-1/501-6200

Az adatfeldolgozó e-mail címe:

dpd@dpd.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.